Heidi Ann Fiske
er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og har veilederutdanning fra Haraldsplass Diakonale Høyskole. Heidi Ann jobber med pasienter individuelt og i gruppe.
   
Anne-Mette Heide
er spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Veilederutdanning. Hun jobber med individuell- og gruppe-behandling. Anne-Mette har kompetanse innen sjokk- og traumebehandling.
   
Beate Omsted
har utdanning i allmenn fysioterapi og jobber med pasienter individuelt og i gruppe.
   
Lars Sætre
er spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Lars har kompetanse innen sjokk- og traumebehandling.
   
Tone Søvdsnes
er spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Utdannet i Mensendieck-fysioterapi. Har veilederutdanning.
Jobber med pasienter individuelt og i gruppe.
   
Kari Stenerud
er sekretær og har jobbet ved instituttet siden 1990.
   

 

 

    _